אבחון דידקטי / פסיכולוגי / פסיכו דידקטי

מאת: אבי סלעפסיכולוג חינוכי מומחה

-

אבחון הוא תהליך באמצעותו נאסף מידע על הנבדק, תוך שימוש בכלים פורמאליים ובלתי פורמאליים. תכלית האבחון היא העמקת ההבנה של כישוריו הייחודיים ושל קשייו של הנבדק בתחומים שונים, באופן שיספק תשובה לסיבה שבגללה הוא הופנה לאבחון ושיאפשר מתן מענה הולם לצרכיו.

נהוג לעשות אבחנה בין שלושה סוגי אבחון:

 1. אבחון פסיכולוגי
 2. אבחון דידקטי
 3. אבחון משולב (פסיכו-דידקטי).

אבחון פסיכולוגי

האבחון הפסיכולוגי מבוסס על מבחן אינטליגנציה המעריך את כישוריו הקוגניטיביים של הנבדק ומפיק ציון אינטליגנציה כללי. ציון זה מהווה את הממוצע של הישגי הנבדק בתחומים המרכיבים את המבחן: התחום המילולי והתחום הביצועי. בנוסף, מתבצעת הערכה רגשית של הנבדק באמצעות המידע שנאסף אודותיו, מבחנים ספציפיים ותצפית על תפקודו במהלך האבחון. הערכה זו מתייחסת לדימוי העצמי של הנבדק, לתכנים המעסיקים אותו, לדרך בה הוא מתמודד עם אתגרים שונים בחייו ולכישוריו הבינאישיים והחברתיים שלו.

הבנה של ההשפעה ההדדית של נקודות החוזק והחולשה של הנבדק בתחום הקוגניטיבי והרגשי על תפקודו הלימודי מסייעת בבניית תוכנית טיפולית שתשפר הן את תפקודו והן את רווחתו הנפשית.

האבחון הפסיכולוגי נערך על ידי פסיכולוג מומחה (לרוב פסיכולוג חינוכי).

אבחון דידקטי

האבחון הדידקטי כולל בדיקה מדוקדקת של מיומנויות הלמידה הבסיסיות של התלמיד (קריאה, כתיבה וחשבון), תוך התייחסות למנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיסם (קשב, זיכרון, שפה, תפיסה חזותית וכדומה) וזיהוי אסטרטגיות הלמידה של התלמיד ומידת יעילותן. מטרת האבחון היא איתור ליקויי למידה, הבנה של מהות הליקויים ובניית תוכנית לימודית (הוראה מתקנת) בהתאם לקשיים שנמצאו. בנוסף, ניתן להמליץ על התאמות בדרכי היבחנות ברמה 1 ו- 2 (תוספת זמן, הכתבה לבוחן ניטראלי, הקראת שאלון הבחינה וכד.).

האבחון הדידקטי נערך על ידי מאבחנת דידקטית מוסמכת.

אבחון משולב (פסיכו-דידקטי)

האבחון המשולב, כשמו כן הוא –  כולל את האבחון הדידקטי והאבחון הפסיכולוגי. אבחון זה יכול להתבצע על ידי פסיכולוג מומחה בעל ידע בתחום הדידקטי, או על ידי אינטגרציה של אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי שנעשו כל אחד בנפרד. האינטגרציה וההמלצות נעשות על ידי הפסיכולוג.

האבחון המשולב מאפשר הבנה עמוקה ורחבה של מהות קשייו של התלמיד, הן מבחינת יכולותיו הקוגניטיביות, הן בהיבט של מיומנויות הלמידה שלו והן בהקשר הרגשי. בדרך כלל, ילדים עם ליקויי למידה נושאים עימם קשיים רגשיים וחברתיים שלעיתים מהווים חלק בלתי נפרד מן הלקות ולעיתים הם תוצאה של ההתמודדות היומיומית עם קשיים בתחומי הלמידה. האבחון המשולב מאפשר ללמוד על הקשרים המורכבים בין תחומי הקושי השונים ולערוך אבחנה מבדלת באשר לסיבות לקשיים בתפקוד. אבחון זה מאפשר בניית תוכנית התערבות כוללנית בתחומי הקושי השונים (לימודי, רגשי וחברתי) ומתן המלצות על התאמות בדרכי היבחנות ברמה 1, 2 וברמה 3 (מבחן בעל פה, או מבחנים מותאמים במקצועות השונים).

אבחון משולב (פסיכו-דידקטי) ומתן המלצות על התאמות בדרכי היבחנות ברמה 3 יכולים להיעשות על ידי פסיכולוג מומחה בלבד.

מתי כדאי לפנות לאבחון לקויות למידה?

 • כאשר קיים עיכוב משמעותי ברכישת הקריאה והכתיבה.
 • כאשר קיימים קשיים בהבנת הנקרא.
 • בכל מצב בו קיימת תחושה של ההורים או הצוות החינוכי שקיים פער משמעותי בין יכולותיו של התלמיד לבין הישגיו.
 • כאשר קיים פער משמעותי בין מידת ההשקעה בלמידה לבין ההישגים בפועל.
 • כאשר סיוע לימודי אינו מניב שיפור משמעותי לאורך זמן.
 • כאשר התלמיד נמנע מהכנת שיעורי בית ומהתכוננות למבחנים.
 • כאשר קיימים מתח וחרדה לקראת מבחנים ו/או במהלכם.

מה כולל התהליך האבחוני?

 1. פגישה מקדימה עם ההורים ומילוי שאלונים על ידי הצוות החינוכי, ההורים והתלמיד.
 2. מספר פגישות עם הילד בהתאם לסוג האבחון.
 3. פגישת משוב עם ההורים (לעיתים גם עם הילד) בה מועברים עיקרי הממצאים של האבחון וההמלצות וכן סיכום מודפס של האבחון.

חשוב לדעת:

אבחון פסיכולוגי על סוגיו השונים הוא תהליך מורכב ורציני וברוב המקרים הוא רק תחילתו של מסע לקראת שינוי מיוחל. אנו, במרכז בשביל הקשב, מאמינים שהבחירה בשביל הנכון מתחילה בבירור מקיף ומעמיק לפני שעושים את הצעד הראשון וממשיכה בליווי ובתמיכה בצעדים הבאים בהתאם לתנאי הדרך והקצב של ההולכים בה. אנו מודעים ללחץ המופעל לעיתים מצד המסגרות החינוכיות ומבינים אותו, אולם משתדלים מאוד לרסן את הדחף הטבעי של כולנו להגיע אל המטרה בדרך הקצרה ביותר ובמקום זאת אנו רוצים להבין, לתכנן, לבחור ורק אז לפעול.

דילוג לתוכן